Persondatapolitik

Persondatapolitik hos DreamDirty ApS

Vi indhenter kun persondata i de tilfælde, hvor dette skulle være relevant for os, og vi vil kun indhente persondata, hvis det er relevant for din aktivitet hos DreamDirty ApS.

Ved indsamling, behandling og anvendelse af dine persondata overholder vi altid alle relevante lovbestemmelser.

Vi vil kun opbevare dine persondata, så længe vi enten er pålagt en juridisk forpligtelse hertil, eller så længe det er relevant for den hensigt, hvormed de blev indsamlet.

Oplysninger vi indsamler

Hvis du ønsker at købe og modtage et produkt eller en ydelse fra os, har vi brug for at indsamle visse persondata for at kunne gennemføre handlen og for at kunne tilbyde dig vores services. Vi kan bruge cookies til at holde styr på indholdet i din indkøbskurv, mens du bruger vores webshop.

Vi kan indhente oplysninger som f.eks. navn, e-mailadresse, postadresse, leveringsadresse (hvis den varierer fra postadresse), telefonnummer og betalingsoplysninger.

DreanDirty ApS indsamler og behandler dine personoplysninger, når du foretager dig følgende:

  1. Når du besøger DreamDirty.dk, indsamler vores hjemmesider oplysninger om dig og brug af vores hjemmeside.  Her registreres b.la. data om, hvilken browser du bruger, hvilke produkter, hvilke ord og kategorier du søger på. Derudover registreres din IP-adresse, computer/tablet/mobil informationer og din netværkslokation. Alt data indsamles med henblik på at forbedre din brugeroplevelse på siden samtidig med at DreamDirty ApS’ funktioner optimeres. Derudover vil de indhentede oplysninger blive brugt til relevant markedsføring. Retsgrundlaget for dette er hjemlet i EU Persondataforordningens art 6, stk. 1, litra f.
  1. Tilmelder du dig vores direkte markedsføring, såsom diverse sociale medier, nyhedsbrev, push-besked og lignende, registrerer vi din mailadresse, navn og øvrige frivillige oplysninger. Oplysninger du selv afgiver i forbindelse med tilmelding til DreamDirty ApS’s direkte markedsføring. Formålet med dette er, at vi kan rette relevant markedsføring til dig. Retsgrundlaget for dette er hjemlet i EU Persondataforordningens art 6, stk. 1.
  1. Køber du et produkt på DreamDirty.dk eller kommunikerer med os via vores hjemmeside, så registrerer vi de oplysninger du afgiver. Oplysninger som dit navn, adresse, telefonnummer, mailadresse, leveringsmåde, betalingsmåde og IP-adresse. Derudover registrerer vi hvilke produkter du har købt (og evt. returneret til os). Oplysningerne gemmes med henblik på, at kunne levere de produkter, som er købt gennem os. Og desuden for at kunne overholde de rettigheder du har til at returnere og reklamere efter køb hos os. Derudover indsamles disse oplysninger, så vi kan overholde vores lovmæssige forpligtigelser til bogføring og regnskab. IP-adressen registreres også af den grund, at vi på den måde kan forebygge og forhindre bedrageri. Retsgrundlaget for dette er hjemlet i EU Persondataforordningens art 6, stk. 1, litra b, c og f. 

Modtagere af personoplysninger

DreamDirty ApS overdrager oplysninger om dit navn, din adresse, e-mailadresse, ordrenummer, leveringsønske og evt. telefonnummer til Post Nord eller evt. andre transportører, som udøver levering af dine købte varer.

DreamDirty ApS anvender eksterne samarbejdspartnere (databehandlere) til salg og marketing. Disse kan modtage oplysninger om dit ordrenummer, produktinformation og din IP-adresse. DreamDirty ApS har en skriftlig aftale med disse om, at de ikke videregiver dine oplysninger.

Derudover benytter DreamDirty ApS eksterne samarbejdspartnere (databehandlere) til forbedringer af hjemmesiden, drift (teknisk) og markedsføring gennem nyhedsbreve. Disse databehandlere er lokaliseret uden for EU: The Rocket Science Group LLC d/b/a MailChimp, Analytics v. Google LLC, Facebook Inc, Intercom Inc., Hotjar Ltd., Hello Retail ApS og Microsoft Corporation.

Vores eksterne samarbejdspartnere (databehandlere) er alle underlagt streng fortrolighed, idet de alle har indgået skriftlige aftaler med os. Ingen af de ovennævnte samarbejdspartnere (databehandlere) må anvende dine personoplysninger til andet end opfyldelse af den nævnte aftale. Alle disse samarbejdspartnere (databehandlere) er lokaliseret i USA. Deres behandling af din persondata, er derfor sikret gennem EU-US databehandler certificering (Privacy Shield) jf. EU Persondataforordningen art 45.

Du kan finde kopier af certificeringerne via følgende links:

–       Google LLC:

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI

–       The Rocket Science Group LLC d/b/a MailChimp:

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TO6hAAG

–       Microsoft Corporation:

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000KzNaAAK&status=Active

Dine rettigheder

Som den registrerede har du en række rettigheder, som vi til enhver tid skal sikre opfyldelse af. Du har ret til at anmode os om følgende:

–        Indsigtsretten: Du har til enhver tid ret til at få en indsigt i de oplysninger vi har gemt og behandlet omkring dig. Herunder deres formål og kategorierne af personoplysninger. Du har også ret til at få indsigt i hvem der modtager og behandler dine oplysninger og hvor dine personoplysninger er indsamlet. Du har mulighed for at få tilsendt en kopi af de personoplysninger vi har registreret om dig. Ønsker du en kopi, skal du blot skrive en mail til den e-mail, som er angivet i nedenstående kontaktoplysninger.     

–        Retten til berigtigelse: Du kan få rettet dine person oplysninger, hvis de er ukorrekte. Finder du ud af, at dine personoplysninger er ukorrekte, skal du kontakte os på den e-mail, som er angivet i nedenstående kontaktoplysninger.

–        Retten til sletning: Retten til sletning af dine personoplysninger kan kun ske med tilbagevirkende kraft. Har du valgt at få slettet dine personoplysninger, skal du være opmærk på, at der fremadrettet bliver indsamlet nye oplysninger om dig, såfremt du fortsat bruger vores hjemmeside eller services. I nogle tilfælde har du ret til at få slettet alle eller dele af dine personoplysninger, såfremt vi ikke har en retslig grund for fortsat behandling af din data. Dette kan fx gøres ved, at tilbagekalde dit samtykke til DreamDirty.dk. I tilfælde af, at en fortsat behandling af din data er nødvendig, er vi ikke forpligtet til at slette din data. Dette kun fx være, hvis overholde vores juridiske forpligtelser.

–        Retten til begrænsning af behandling til opbevaring: I nogle tilfælde, kan du have ret til at begrænse vores behandling af dine personoplysninger. På en sådan måde, at vi kun opbevare dem. Du har ret til dette, hvis du mener dine oplysninger er forkerte.

–        Retten til dataportabilitet: Du har i nogle tilfælde ret til at få tilsendt en kopi af dine personoplysninger i et maskinlæsbart format. Du har ligeledes ret til at overføre personoplysninger om dig selv til en dataansvarlig.

–        Retten til indsigelse: Du kan gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger, som vi bruger med henblik på direkte markedsføring. Du har ret til med henblik på din personlige situation, at gøre indsigelse mod behandlingen af dine personlige oplysninger. Disse oplysninger bliver foretaget pga. vores legitime interesse.

–        Retten til at tilbagekalde dit samtykke: Du kan tilbagekalde dit samtykke til b.la. nyhedsbreve og anden direkte markedsføring. Dette gør du ved at rette henvendelse til den e-mail, som står angivet i nedenstående kontaktoplysninger.

–        Retten til at klage: Du har på ethvert tidspunkt ret til at indgive en klage til Datatilsynet, Borgergade 28,5, 1300 København K. Til Datatilsynet kan du klage over DreamDirty ApS’ behandling af dine personoplysninger. De kan kontaktes på telefon: + 45 33 19 32 00 eller e-mail: dt@datatilsynet.dk

Sletning af dine persondata

Hvis det er længere end 2 år siden, at du har interageret med vores hjemmeside eller services, vil dine oplysninger automatisk blive slettet eller blot være tilgængelig i en anonymiseret form. Det vil altså ikke være muligt, at spore dem tilbage til dig. Dine oplysninger udgør: dit navn, din adresse, din e-mailadresse, dit telefonnummer, dit valg af leveringsmåde, dit valg af betalingsmåde, samt hvilke produkter du har købt (og returneret) og din brug af DreamDirty.dk. Endvidere oplysninger om hvilken internetbrowser du har benyttet til at tilgå DreamDirty.dk og hvilke produkter (eller kategorier) du har søgt på. Ligeledes vil information om hvilken enhed du har benyttet til at tilgå DreamDirty.dk og din brug af vores facebookside, nyhedsbrev, pop-ups og lignende blive slettet.

Bytter du et produkt hos DreamDirty ApS udløser det en ny 2 årig periode, idet vi bliver nødt til at beholde din personoplysninger i den periode.

Undtagelsesvis kan vi gemme dine oplysninger i længere tid, hvis vi vurderer der er et gyldigt behov for det. I tilfælde, hvor er det nødvendigt. Dette kan evt. gøres, hvis det er relevant for at gøre fastlægge, forsvare eller gøre ret retskrav gældende. Ligeledes kan vi det være nødvendigt at for kunne leve op til eventuelle lovkrav.

Sikkerhed

Vi har hos DreamDirty ApS foretaget os alle de nødvendige tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at dine personoplysninger hæderligt eller ulovligt bliver destrueret, forsvinder, ændres, forringes, misbruges eller kommer uvedkommende til hænde eller kendskab.

Kun medarbejdere med et reelt behov har adgang til dine personoplysninger.

 

Kontaktoplysninger

DreamDirty ApS er ansvarlig for de personoplysninger som indsamles via DreamDirty.dk

Ved spørgsmål til vores persondatapolitik/privatlivspolitik, kan du rette henvendelse til:

DreamDirty ApS (CVR: 40179372)

Grønlandsvej 11S

8700 Horsens

Telefon: +45 42 63 62 20

Mail: kontakt@dreamdirty.dk

Ændring af vores persondatapolitik

Ved ændring af vores persondatapolitik, vil du blive informeret næste gang du besøger DreamDirty.dk.

Versioner

Du kigger på første version af DreamDirty ApS’ persondatapolitik, som er dateret d. 25/6-2019